Kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

I. Tư vấn thủ tục

  • Tư vấn về các điều kiện để tiến hành việc kết hôn có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn các trình tự̣, thủ tục để thực hiện việc kết hôn có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn các giấy tờ, hồ sơ để thực hiện việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;
  • Tư vấn ghi chú kết hôn;
  • Tư vấn hợp pháp hóa lãnh sự;

Các giấy tờ, hồ sơ để thực hiện việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài:

– Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi bên theo mẫu quy định;

– Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

– Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Giấy xác nhận xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Từ ngày 01/01/2016 thì hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài được nộp tại UBND cấp quận/huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

Leave a Comment