Tôi có liên hệ Luật sư Trí qua điện thoại, Luật sư đã tư vấn nhanh chóng giúp tôi.