Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình :

Tư vấn pháp lý về xác lập quan hệ hôn nhân: Điều kiện kết hôn;
Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
Tư vấn thủ tục ly hôn: Ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài;
Tư vấn các căn cứ cho ly hôn;
Hủy hết hôn trái pháp luật;
Tư vấn các vấn đền pháp lý về quan hệ giữa cha mẹ và con: Tư vấn về quyền nuôi con;
Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;
Tư vấn về cấp dưỡng con khi ly hôn;
Tư vấn thủ tục xin nhận con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài, thủ tục xin nhận con ngoài giá thú;
Tư vấn các vấn đền pháp lý về quan hệ tài sản của vợ chồng:Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;
Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các tranh chấp HN-GĐ như sau:

Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền đối với các tranh chấp:

Tranh chấp chia tài sản khi ly hôn;
Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
Tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn, về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
Tranh chấp về cấp dưỡng khi ly hôn và sau ly hôn;

Liên hệ luật sư : 09 09 05 89 83