Luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế.
Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế.
Tư vấn, hỗ trợ các giải pháp tự bảo vệ, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, thu thập chứng cứ khi có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tư vấn, hỗ trợ xử lý hành chính về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tư vấn, hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Liên hệ luật sư : 09 09 05 89 83