Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi nằm trong khu chế xuất, trước đó tôi có nhập khẩu một lô máy móc và hiện giờ đang có nhu cầu chuyển lô máy móc này ra bên ngoài cho một chi nhánh của công ty. Nhưng bên hải quan không cho phép yêu cầu chúng tôi phải đóng thuế đồng thời thành lập một công ty mới để nhận máy móc mà không được chuyển cho chi nhánh, như vậy có đúng không? Mong Luật sư tư vấn giúp.

Luật sư tư vấn như sau:

Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định:

“Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này.
Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;”
Ngoài ra Khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 quy định cũng quy định:

“Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.”

Nên trong trường hơp hải quan yêu cầu công ty bạn phải đóng thuế nhập khẩu và VAT là phù hợp với quy định.

Ngoài ra theo tôi bạn nên sử dụng tờ khai hải quan thanh lý thì hải quan có thể giải quyết cho bạn. Nếu hải quan không chấp nhận thì bạn làm công văn yêu cầu nêu rõ điều luật nào hải quan yêu cầu bạn phải thành lập doanh nghiệp mới.