Tôi muốn hỏi biên bản xác nhận bên ngân hàng giữ giấy tờ khi vay để mua nhà chung cư gồm hợp đồng mua nhà, biên bản bàn giao nhà, hoá đơn nộp tiền… Trong biên bản đấy chỉ có dấu của ngân hàng và người nhận hồ sơ thì có giá trị pháp lý không? Biên bản đó có bắt buộc phải có chữ ký của giám đốc phòng giao dịch đó hay không? Vì khi tôi làm thủ tục chỉ bạn làm hồ sơ bảo không cần giám đốc ký mà chỉ cần bạn đó ký và có dấu của ngân hàng là đủ tính pháp lý. Mong Luật sư nói rõ cho tôi biết. Và nếu bạn nhận hồ sơ làm gì khuất tất thì có thể làm gì ảnh hưởng đến căn nhà tôi đang thế chấp để vay không. Xin cám ơn.

Luật sư tư vấn như sau: 

Theo nguyên tắc thì bạn sẽ thực hiện giao dịch với người đại diện của tổ chức đó, có thể là giám đốc chi nhánh hoặc giám đốc ngân hàng thì mới đúng đủ, tuy nhiên trên thực tế không hẳn văn bản nào cũng được ký kết đầy đủ như quy định mà tổ chức tín dụng đó hoặc chi nhánh đó sẽ giao, phân công nhiệm vụ cho những người đang chịu sự quản lý của họ đảm nhận một số việc hoặc sẽ giao việc cho người trực tiếp làm việc, tiếp xúc với khách hàng… do đó việc này có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên bạn vẫn có thể đề nghị ngân hàng đó cấp cho bạn một bản giao nhận giấy tờ có chữ ký của người đứng đầu để bạn yên tâm.